Historie

 

Ušlechtilí koně patří do Vondrova už bezmála půl tisíciletí. Roku 1534 získal zástavní držení hradu Hluboká po svém bezdětném švagrovi Vojtěchovi z Pernštejna Ondřej Ungnad ze Suneku, manžel Bohunky z Pernštejna. Byl to navýsost dobrý hospodář a Hluboká a celé hlubocké panství se pod jeho správou dočkaly rozkvětu.

Ondřej byl pro Hlubocko pravým požehnáním. Zavedl z Vltavy nahoru na hrad vodovod, postavil u řeky nový mlýn, na jižních svazích podhradí začal pěstovat vinnou révu a v nově založené rozlehlé oboře se jako první široko daleko začal věnovat řízenému chovu a odlovu zajíců, vysoké a další zvěře.

V roce 1550 založil na návrší za Munickým rybníkem dvůr, nazvaný podle jeho křestního jména. Kolem roku 1562, kdy statek přešel na Jáchyma z Hradce, se připomíná jako Ondřejovský dvůr. Jak šla léta, název se zkracoval – říkalo se mu Ondrovský dvůr, později zlidověl jako Vondrův dvůr, až se dočkal současné zkrácené podoby Vondrov.

Další velcí hlubočtí hospodáři – Schwarzenberkové – nechali Vondrov stavebně upravit v osmnáctém století, ale koncem devatenáctého století musely staré budovy ustoupit grandiózní přestavbě, kterou financoval Adolf Josef ze Schwarzenberku. Ten investoval bezmála jeden milión korun do nové výstavby a modernizace dvora, který se stal vzorem moderního zemědělského podniku v celém Rakousku-Uhersku a po roce 1918 i v nástupnické Československé republice.

V letech 1895 – 1898 řídil jeho výstavbu muž, který vtiskl významné a tak typické rysy schwarzenberské architektuře té doby. Dvorní schwarzenberský stavební rada a architekt ing. Jan Sedláček (1848 – 1916), autor mj. novorománského kostela na Hosíně či secesní kaple ve Zborově, vybudoval na základech původního dvora čtyřboký hospodářský areál s rozlehlým nádvořím. Vondrov byl vystavěn podle nejmodernějších poznatků zemědělského hospodaření své doby.

Jako komplexní  zemědělský podnik se dvůr Vondrov zabýval chovem řady hospodářských zvířat, ale skutečně proslul po Rakousku - Uhersku i celé Evropě především vyhlášeným chovem ušlechtilých schwarzenberských koní...

Nadčasová Sedláčkova stavba a krásná tradice vondrovského hřebčína přežily naštěstí i všechna úskalí minulého století a Vondrov dnes bezesporu patří k nejatraktivnějším agroturistickým centrům u nás.

 

Projekt Dvůr Vondrov

revitalizace historické památky
je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:

CZ.1.14/3.2.00/03.01164 

Projekt Agroturistické centrum Dvůr Vondrov

rekonstrukce jezdeckých stájí
je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu:

CZ.1.14/3.2.00/02.00408

 

Video

Koňáckej bál 2017

Dětský den v sedle 2016

Koňáckej bál 2016

Hubertova jízda 2015

Koňáckej bál 2015

Počasí